LGD "Zielone Sioo"
Start

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

funduszue Logo Leader  prow2020 

mapa obszaru lgd

komunikat_covid19

 

PostHeaderIcon Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2019

01W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”, trwającym od 30 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

03W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w minionym roku. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu wynika z Wytycznych nr 5/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Komunikat dotyczący funkcjonowania Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, zaleceniami o ograniczaniu kontaktów bezpośrednich oraz w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”, zwracam się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw z pracownikami Biura LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgd@zielonesiolo.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny 602 778 363

 

                                                                  /-/ Adriana Rukat  Prezes Zarządu                                                                                       

                                                                           LGD „ZIELONE SIOŁO”

 

PostHeaderIcon Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestów

W dniu 19 lutego br. w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka, odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…